Besökare sedan april 2009:

Frans G. Bengtsson-
sällskapet

FGB

Frans Gunnar Bengtsson (teckning av Andrzej Ploski)

Frans G. Bengtsson-sällskapet bildades 1985 och vill försöka aktualisera Frans G. Bengtssons litterära och kulturella insats, erinra om en författare som mer än de flesta ville och vågade vara en man helt för sig.

Sällskapet har sitt säte i Lund, men har också en sektion i Stockholmsområdet, «Mälarregionen». Sällskapet utger normalt en årsskrift och anordnar – förutom årsmötet – höstmöten i såväl Lund som Stockholm.

Aktuellt