Besökare sedan april 2009:

Frans G. Bengtsson-
sällskapet

FGB

Frans Gunnar Bengtsson (teckning av Andrzej Ploski)

Frans G. Bengtsson-sällskapet bildades 1985 och vill försöka aktualisera Frans G. Bengtssons litterära och kulturella insats, erinra om en författare som mer än de flesta ville och vågade vara en man helt för sig.

Sällskapet har sitt säte i Lund, men har också en sektion i Stockholmsområdet, «Mälarregionen». Sällskapet utger normalt en julskrift och anordnar – förutom årsmötet – höstmöten i såväl Lund som Stockholm.

Sune Jakobsson

Sällskapets mångårige styrelseledamot Sune Jakobsson gick bort den 7 februari. Sune gjorde under många år ett fantastiskt arbete för sällskapet och för Frans G. Bengtssons minne via seminarier och föreläsningar, och inte minst tog han vård om och katalogiserade Frans G. Bengtssons stora boksamling. Det är tack vare Sunes engagemang och energi som vår författares böcker nu har sin plats i ett eget minnesbibliotek i Gullspångs kommunbibliotek. Vi minns Sunes person och gärning med värme och stor tacksamhet.

Aktuellt