Besökare sedan april 2009:

Frans G. Bengtsson-
sällskapet

FGB

Frans Gunnar Bengtsson (teckning av Andrzej Ploski)

Frans G. Bengtsson-sällskapet bildades i Lund 1985 för att hålla kunskapen om Bengtssons författarskap levande. Detta sker genom medlemsmöten med föredrag vår och höst, genom en årsskrift med nyproducerade och omtryckta texter, samt genom bokutgivning.

Varmt välkommen som medlem!

Aktuellt