Bibliografi

Frans G. Bengtsson – en bibliografi

Detta är ett uttömmande verk över vad som skrivits av, om och omkring Frans G. Bengtsson. Boken, som är inbunden, spänner över 400 sidor, är illustrerad samt försedd med såväl titel- som personregister. Den är utgiven av Frans G. Bengtsson-sällskapet och ingår som nummer 26 i dess skriftserie.

Medlemserbjudande

»Frans G. Bengtsson – en bibliografi» kostar för medlem i Frans G. Bengtsson-sällskapet 200 kr exklusive porto. För icke medlem kostar den 400 kr exklusive porto. För medlemskap i Frans G. Bengtsson-sällskapet, se information under Bli medlem. Boken beställs enklast genom att fylla i formuläret på bokbeställningssidan.