FGB-studier

Nedan förtecknas innehållet i den serie av studier i Frans G. Bengtssons författarskap som sällskapet publicerar, företrädesvis som årsskrift till medlemmarna. Du kan beställa dessa endera genom att kontakta eller genom att använda ett webbformulär.

1. Frans G. Bengtsson-studier I. 1995. 36 s.

Lennart Ploman Förord 5-6
Lennart Ploman Frans G. Bengtsson i första sin ungdom – kreatursskötare eller poet? 7-9
Jonas Ellerström Poeten Frans G. Bengtsson 10-14
Bertil Romberg Essayisten Frans G. Bengtsson 15-18
Tryggve Emond Frans G. Bengtssons livssyn 19-22
Svante Nordin,
Lennart Ploman
Frans G. Bengtsson och Karl XII 23-26
Paul Rune Frans G. Bengtsson och banjopoeten 27-33
Bertil Romberg Spelmansballaden än en gång 34-[36]

2. Frans G. Bengtsson i västerled. FGB-studier II 1997. 32 s.

Lennart Ploman [Förord.] 4
Michael Meyer Frans G. Bengtsson to his translator 5-15
Lennart Ploman Efterord 16
Göran R. Buckhorn Frans G. Bengtsson och lärdomen i Lund ur skotsk synvinkel 19-30
Bertil Romberg Noter 31-[32]

3. Frans G. Bengtsson, poet och prosaist. FGB-studier III 1998. 16 s.

Lennart Ploman Poeten Frans G. Bengtsson 3-11
Lennart Ploman Prosaisten Frans G. Bengtsson 11-[16]

4. Lyriskt 20-tal i Lund. FGB-studier IV 1999. 23 s.

Svante Nordin Förord [3]
Svante Nordin   5-7
Bertil Romberg 1. Poeter i 20-talets Lund
2. Frans G. Bengtssons poesi
3. Vilka förbindelser fanns mellan de lundensiska poeterna?
4. Vad är gemensamt för dessa poeter?
8-13
Anders Palm   14-18
Jonas Ellerström   19-21
Bengt Hjelmqvist Tacktal vid Frans G. Bengtsson-sällskapets höstmöte 1997 22-23

5. Frans G. Bengtsson, Hérédia och vi. FGB-studier V 2000. 32 s.

Svante Nordin Förord 3
Lars Strand Frans G. Bengtssons läromästare 5-10
Jose-Maria de Heredia Tio sonetter i tolkning av Lars Strand
  Stymfalos
   Jakten
   Nocturne
   Efter Cannae
   Till en triumfator
   Glasmålning
   Borgias värja
   Conquistadorens grav
   Korallrevet
   Floridum mare
11-22
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Sven Fjelner Frans G. Bengtsson och musiken 23-26
Svante Nordin En okänd samling brev av Frans G. Bengtsson [27]-29
Bertil Romberg Arne Sjöberg in memoriam 30-31
Svante Nordin Michael Meyer in memoriam [32]

6. Frans G. Bengtsson, Thoreau och Conrad. FBG-studier VI 2001. 24 s.

Svante Nordin Förord 3
Tryggve Emond Om Frans G. Bengtssons översättning av Thoreau 4-7
Jonas Ellerström [Introduktion till FGB nedan.] 8
Frans G. Bengtsson Joseph Conrads sista verk 8-16
Svante Nordin En fin donation [Av Brita Öller.] 17-[24]

7. Frans G. Bengtsson och andra konservativa pessimister. FGB-studier VII 2002. 16 s.

Svante Nordin Förord 3
Gunnar Fredriksson Schopenhauer, Conrad och Frans G. Bengtsson – tre konservativa pessimister 5-8
Torsten Ehrlow När Frans G. Bengtsson för nöjes skull skrev För nöjes skull 9-13
Svante Nordin Leif Carlsson in memoriam 14-15
Frans G. Bengtsson Betesmarken [16]

8. Fotnoter och horisonter. Nya studier i Frans G. Bengtssons verk. FGB-studier VIII 2004. 28 s.

Svante Nordin Förord 3
Lars Strand Frans G. Bengtsson i fotnoter. En marginell betraktelse 4-11
Björn Linn Frans G. Bengtssons horisonter 12-26
Svante Nordin Minnesord:
  Sven Wittbold
  Gunnar Brusewitz
 
27
27-[28]

9. Frans G. Bengtsson livsledsagaren, gentlemannen, berättaren. FGB-studier IX 2005. 32 s.

Lennart Ploman Förord 3
Ann-Sofie Ohlander Frans G. Bengtsson som livsledsagare 5-9
Torsten Ehrlow Frans G. Bengtssons kvinnosyner 11-22
Sune Jakobsson På väg mot Röde Orm 23-[30]
Lennart Ploman Bertil Romberg in memoriam 31

10. Smått och gott om Frans G. Bengtsson. FGB-studier X 2007. 32 s.

Jan-Eric Malmquist Förord 3
Bo Sköld Sonnettdiktarens sonetter 4-10
Frans G. Bengtsson Kung Karls värja 12
Bo Sköld Hon sover lugnt ... 13
Svante Nordin Det kom ett brev från Esbo ... 14-16
Petter Danielsson Specialarbete i svenska, årskurs 9, 2004. Jan Guillou: Vägen till Jerusalem vs Frans G. Bengtsson: Röde Orm 17-25
Evert Taube En ballad om Frans G. Bengtssons spelmän 30
Evert Taube Parafras 30-31

11. Lustgården, Karl XII och ett besök hos Frans G. Bengtsson FGB-studier XI 2008. 48 s.

Jan-Eric Malmquist Förord 3
Svante Nordin Ett okänt första kapitel av Den lustgård som jag minns 4
Frans G. Bengtsson Den lustgård som jag minns I 5-24
Sune Jakobsson Kommentar 25
Svante Nordin Något om personer och förhållanden som nämns i kapitlet  
Sune Jakobsson Biblioteket i Gullspång 27-28
Kurt Cederholm Ett besök hos Frans G. Bengtsson 29-34
Henrik Sjögren Karl XII med Bengtsson och Brunner 35-48

12. Av och om Frans G. Bengtsson. FGB-studier XII 2009. 50 s.

Jan-Eric Malmquist Förord [3]
Jonas Ellerström Frans G. Bengtsson som översättare 4-9
Lennart Ploman Frans G. Bengtsson – en kontrastrik man 10-19
Bengt Göran Lundholm Att samla Frans G. Bengtsson 20-27
Börje Räftegård När Frans G. Bengtsson flög i luften 26-27
Frans G. Bengtsson Ins Blaue hinein 28-[29]
Svante Nordin Antinazisten Frans G. Bengtsson 30-37
Frans G. Bengtsson Sång vid segern i Tunis våren 1943 38-40
Jan-Eric Malmquist Kommentar 40
Magnus Koch Jakten på en bokstav eller En grammatisk krumelur om min herre Almansur 41-47

13. Frans G. Bengtsson-sällskapet 25 år. FGB-studier XIII 2010. 60 s.

Jan-Eric Malmquist Förord 3
Helmer Lång Fritiof Nilsson Piraten och Frans G. Bengtsson 4-25
Niklas Törnlund Bäste Frans! 27-31
Jan-Eric Malmquist Förekommande Frans 33-51
Michael Chabon The long ships 52
  The long ships (The New York Review Books) 53
  Föredrag på årsmöten 1985-2010 54
  Föredrag på höstmöten 1991-2009 55
Jan-Eric Malmquist Torsten Ehrlow : minnesord 56

14. I Össjö och Lakedaimon. FGB-studier XIV 2011. 32 s.

Jan-Eric Malmquist Förord 3
Frans G. Bengtsson Höstheden. [Dikt] 4-5
Anders Ollfors Frans G. Bengtsson och grekisk-romerska antiken 6-16
Bengt E. Nilsson Lustgårdsresumé. [Dikt] 17
Eva Thorén Visst minns jag farbror Frans G. 18-31
Jan-Eric Malmquist »Ack, om jag vore kung» 32

15. Författarskap i ett författarsällskap. FGB-studier XV 2012. 58 s.

Jan-Eric Malmquist Förord 3
Svante Nordin Till minnet av Lennart Ploman 4-5
Frans G. Bengtsson ur Elegi under furor [Dikt] 6
Svante Nordin Rolf Arvidsson in memoriam 7-8
Ulf Zander Frans G. Bengtsson, historien och Karl XII 9-22
Sven Anders Söderpalm Nu var det 1940 23-34
Svante Nordin Frans G. Bengtsson och Krapperup 35-39
Per Rydén Bengtsson bibliograferad 40-44
Jan-Eric Malmquist Wanted 45-51
Jan-Eric Malmquist Frans G. Bengtsson – en bibliografi; kompletteringar och korrigeringar 52-56
Christer Örning om Eva Thorén 57-58

16. Om en diktares dikter. FGB-studier XVI 2013. 54 s.

Jan-Eric Malmquist Förord 3
Eva Haettner Aurelius Frans G. Bengtssons lyrik 4-19
Kim Bengtsson Några förtydliganden kring min fars sjukbild 21-22
Jan-Eric Malmquist När hösten mötte Kristianstad 24-25
Frans G. Bengtsson Bokverk-skåprevision. [Dikt.] 26
Disa Lundgren Athenæum – en långlivad gymnasistförening 27-36
Svante Nordin Den unge Marx. Dikt till gymnasisten FGB 37-39
Sven Anders Söderpalm Moster Anette på Kapellgatan 40-41
  FGB – ett pågatåg ; FGB – en riddare 42-43
Jan-Eric Malmquist Ostar i en ostsonett. Om Bertil Wickman 44-48
Jan-Eric Malmquist Frans G. Bengtsson – en bibliografi: kompletteringar och korrigeringar 49-54

17. Skribenter och generaler. FGB-studier XVII 2014. 64 s.

Jan-Eric Malmquist Förord 3
Erik Hedling Stonewall Jackson: gudabenådad general 4-20
Per-Åke Larsson En stenmur i Västergötland med namnet Jackson 21
Ulf Zander Röde Orms många liv 22-39
Per-Håkan Ohlsson Ett tackbrev 40
Sven Anders Söderpalm Nu var det 1937 41-51
Jan-Eric Malmquist Höstmöte i sommarträdgård 52-53
Bengt E. Nilsson Lustgården att minnas 54-58
Svante Nordin Pia Brandt in memoriam 59
Jan-Eric Malmquist Frans G. Bengtsson – en bibliografi: kompletteringar och korrigeringar 60-64

18. Frans G. Bengtsson i slott och koja. FGB-studier XVIII 2015. 36 s.

Jan-Eric Malmquist Förord 3
Svante Nordin Sven Stolpe och Frans G. Bengtsson 5-9
C.G. Wachtmeister Om Röde Orm för mina barnbarn 10-13
Arne Appelqvist Frans G. Bengtsson runt 14-16
Thorsten Sjölin Frans G. Bengtsson och jag 17-23
Jan-Eric Malmquist Bysterna Bengtsson 24-31
Jan-Eric Malmquist Frans G. Bengtsson – en bibliografi: kompletteringar 32-35

19. Breven till Ingvar. FGB-studier XIX 2016. 40 s.

  Förord 1
Sven Anders Söderpalm FGB och Ingvar Andersson: Nyfunna brev berättar 5-35
  Jan Hemmels brev 36
Sven Anders Söderpalm Nyvalda hedersledamöter 37
Jan-Eric Malmquist Frans G. Bengtsson - en bibliografi: Kompletteringar 38-40